Østfyn Linedancers Nyborg

Udlån af telt

Partyteltet er 4x8m og med stormsæt og bundramme

Lån af Partytelt

Det blev vedtaget på generalforsamlingen 2014, at indkøbe et partytelt til brug ved træf, sommerfest o.l. Det blev ligeledes vedtaget, at foreningens medlemmer kan låne teltet til privat brug.

Regler for udlån:

Teltet udlånes mod et gebyr på kr. 200,-, men skal leveres tilbage sammenpakket i tørt tilstand og man er erstatningspligtig, såfremt der er opstået skader på teltet eller tilbehøret. Der føres logbog over, hvem der har lånt teltet.

For udlejning kontakt formand eller næstformand .